2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 178/04-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την παράταση της προκήρυξης (6) έξι θέσεων προσωπικού υποστήριξης/φροντιστών ΑμεΑ στις … Συνεχίστε να διαβάζετε το 2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 178/04-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.