ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή», προσκαλεί τους γονείς ή τους κηδεμόνες Ατόμων με Νοητική Υστέρηση των Δήμων της ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για την παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του «Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Θραψανό, στο πλαίσιο της υλοποίησης της έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003383, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Δικαιούχοι:
Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

Ομάδα 1: άτομα με Νοητική Υστέρηση που κατοικούν στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας του νομού Ηρακλείου.

Ομάδα 2: άτομα με Νοητική Υστέρηση που κατοικούν σε Δήμους της ΠΕ Ηρακλείου.

Σημειώνεται οι θέσεις θα καλυφθούν από δικαιούχους της 1ης ομάδας και σε περίπτωση μη συμμετοχής θα καλυφθούν από δικαιούχους της 2ης ομάδας σύμφωνα με την βαθμολογική τους κατάταξη.

Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου είναι 13.30 – 21.30 συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των εξυπηρετούμενων από και προς το σπίτι τους.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τις 20/3/2024 έως και τις 01/04/2024 και ώρα 15.00.
Πληροφορίες καθημερινά στα τηλέφωνα 28910-41855 από τις 09:00 έως τις 21:00.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ