Κέντρο Φροντίδας Α.μεΑ. «Δικαίωμα στη Ζωή» Δ. Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό

«Δικαίωμα στη Ζωή» Δ.Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη), της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001329, που  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Κρήτη 2014-20 (κωδ. 15), εγκρίθηκε το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του απογευματινού ωραρίου για 36 μήνες με 25 ωφελουμένους.

Το Κέντρο είναι πλήρως εξοπλισμένο, έχει λάβει  άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου/Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για 25 Α.μεΑ. με δυνατότητα λειτουργίας 16 ώρες ημερησίως. Από τις 20 Φεβρουαρίου 2017 λειτουργεί το απογευματινό τμήμα για 25 άτομα με αναπηρία. Το ωράριο λειτουργίας είναι 8αωρο μαζί με την μεταφορά από και προς το Κέντρο των ωφελουμένων η οποία γίνεται με ευθύνη του Σωματείου. Η μεταφορά ξεκινάει στις 2.30 μ.μ. και ολοκληρώνεται στις 4.00 μ.μ. Από τις 4.00 μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ. παρέχονται οι υπηρεσίες διημέρευσης, φροντίδας και θεραπειών. Συγκεκριμένα παρέχονται: ατομική φροντίδα και υγιεινή, σίτιση απογευματινού κολατσιού και ελαφριού γεύματος, ατομική και ομαδική άσκηση, δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, ψυχολογική στήριξη, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες από θεραπευτές (ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία), συμμετοχή σε διάφορες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ομάδες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εκδρομές, γιορτές κ.λ.π. Από τις 9.00 μ.μ. ξεκινάει η μεταφορά των ωφελουμένων από το Κέντρο προς τα σπίτια τους.

 ΕΠ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Βίντεο Αφιέρωμα στο «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό

 

                                                                                                                                   ΕΠ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Δημιουργία ΚΔΗΦΑ.μεΑ. Θραψανό

 

Απόκριες 2017 στο Θραψανό

 

Εγκαινιάστηκε το ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» Δ. Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό

Πασχαλινό Παζάρι στο Θραψανό

Προβολή ταινίας

Το «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Πολιτιστικό Κάμπινγκ

Καλό Καλοκαίρι

Εκδρομή στο εργαστήριο αγγειοπλαστικής

                                                                                                          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ-Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ   

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ