ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 178/04-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την προκήρυξη (6) έξι θέσεων προσωπικού υποστήριξης/φροντιστών ΑμεΑ … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 178/04-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.