Προκήρυξη θέσεων εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την  πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων για τη στελέχωση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή» στα Άνω Καλέσσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 284/ 04-01-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο γραφείο του Σωματείου στα Άνω Καλέσσα ή να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με email με τίτλο: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12/01/2024» στο dikaiomastizoi@gmail.com.

  • Λόγω της αναγκαιότητας άμεσης πρόσληψης προσωπικού, οι αιτήσεις που  κατατίθενται θα εξετάζονται άμεσα και οι θέσεις θα καλυφθούν ακόμη και πριν τη λήξη της προκήρυξης.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 22α Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15.00.

Τηλ. Επικοινωνίας 2810821600 (9.00 – 17.00,  Δευτέρα – Παρασκευή).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024