Το Σωματείο μας

Το «Δικαίωμα στη Ζωή», είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 2005 από γονείς, κηδεμόνες και φίλους ατόμων με αναπηρία και έχει σαν σκοπό την πραγματοποίηση ενεργειών που εξυπηρετούν τις ανάγκες Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία και των οικογενειών τους.

Το Σωματείο είναι πιστοποιημένος  φορέας παροχής υπηρεσιών Α’ θμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και Β’ θμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/Διεύθυνση Πρόνοιας (ΦΕΚ 1357 τ.Β /23-3-2022).

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ), της οργάνωσης «Εθελοντών Κοινωνία» του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Δικτύου Κοινωνικών Φορέων Κρήτης «Ζεύξις». Εκπροσωπείται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ) και έχει ως εποπτεύουσα αρχή την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

Η αποστολή του υπαγορεύεται από τις ίδιες τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά με αναπηρία και οι οικογένειες τους και περιγράφεται στο καταστατικό του.

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» υλοποιεί δράσεις και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το καταστατικό του, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του, του Διοικητικού Συμβουλίου του και την κείμενη νομοθεσία.

  • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» ΕΔΩ

Το Σωματείο έχει ως ανώτερο όργανο τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου.

Το τελευταίο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το αριθ. 279/27-09-2023 πρακτικό συνεδρίασης του, ως εξής:

Πρόεδρος: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Γεν. Γραμματέας:  ΒΟΥΤΟΥΦΙΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ταμίας: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αντιπρόεδρος Α΄: ΒΟΡΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ

Αντιπρόεδρος Β΄: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΙΛΙΑ

Αναπληρωτής Ταμίας: ΚΑΜΠΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου είναι:

ΚΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΚΟΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Στο σύντομο ενημερωτικό που ακολουθεί αναγράφονται βασικές πληροφορίες για το «Δικαίωμα στη Ζωή», τις δράσεις και τους στόχους του.                                   

 

Στην ιστοσελίδα του Σωματείου είναι δημοσιευμένοι πάντα οι οικονομικοί απολογισμοί των τριών τελευταίων ετών. 

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ