1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 185/11-11-2021

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ΣΥΔ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), με Κωδικό ΟΠΣ 5097209, που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα: • … Συνεχίστε να διαβάζετε το 1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 185/11-11-2021.