1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 185/11-11-2021

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ΣΥΔ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), με Κωδικό ΟΠΣ 5097209, που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

• Υποέργο (1) «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1»
• Υποέργο (2) «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2»

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα με νοητική υστέρηση άνω των 18 ετών.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις των δυνητικά ωφελούμενων θα καλυφθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που θα προκύψει βάσει της βαθμολογικής κλίμακας των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική παράγραφο της παρούσας Πρόσκλησης. Η εισήγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας και της Επιτροπής Διαγωνισμών κυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει για 25 μήνες από την ημερομηνία ένταξης των ενοίκων στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ.

 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή  17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15.00 μμ.

 

1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ αρ.185 11-11-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

 

Λογότυπο Περιφέρειας Κρήτης