Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Δικαίωμα στη Ζωή 1 & 2»

Δημιουργήσαμε τις δύο πρώτες μας Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Ατόμων με Αναπηρία να διαμένουν, αυτόνομα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Δικαίωμα στη Ζωή 1 & 2».