Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Δικαίωμα στη Ζωή 1 & 2»

Δημιουργήσαμε δύο πρώτες μας Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Ατόμων με Αναπηρία να διαμένουν, αυτόνομα αλλά με την κατάλληλη υποστήριξη, σε σπίτια τα οποία επιλέγουν τα ίδια τα Άτομα με Αναπηρία ή οι συμπαραστάτες τους  και ιδιαίτερα όταν το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να τους προσφέρει αυτή την κατάλληλη υποστήριξη και να αποφεύγουν έτσι τον εγκλεισμό τους σε ιδρύματα και άσυλα.

Έχουμε ήδη προχωρήσει στην αδειοδότηση και στην ολοκλήρωση της δημιουργίας και απόκτησης του εξοπλισμού των δύο πρώτων μας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, της «ΣΥΔ Δικαίωμα στη Ζωή 1» και της «ΣΥΔ Δικαίωμα στη Ζωή 2», στα Άνω Καλέσσα, σε κτίριο που μας παραχωρήθηκε από το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Σωτήρας», που η κάθε μία θα παρέχει μόνιμη κατοικία σε τέσσερα άτομα με αναπηρία.

Τα έξοδα για τη δημιουργία των «ΣΥΔ Δικαίωμα στη Ζωή 1 & 2» πραγματοποιήθηκαν από το Σωματείο μας, με τη συμμέτοχή της Περιφέρειας Κρήτης και αρκετών χορηγών και δωρητών (φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών).

Για τη λειτουργία τους, καταθέσαμε πρόταση στις 15 Απριλίου 2021 σε σχετικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και  έχουμε ήδη λάβει τη σχετική απόφαση ένταξης.

Η λειτουργία των Σ.Υ.Δ. αναμένεται να ξεκινήσει, πιθανότατα, εντός του μηνός Οκτωβρίου του 2021.

Το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει τα λειτουργικά έξοδα για το διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο του 2023.

Στη συνέχεια θα αναζητηθούν κάθε πιθανοί πόροι (νέο πρόγραμμα, νοσήλια, δωρεές και χορηγίες κλπ) με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Βρισκόμαστε πάντα στη διαδικασία αναζήτησης διαμερισμάτων για τη δημιουργία περισσότερων Σ.Υ.Δ. στην πόλη του Ηρακλείου και σε άλλες αστικές περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου.