Δημιουργία και Λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ

Δημιουργήσαμε δύο (2) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ, την «ΣΥΔ Δικαίωμα στη Ζωή 1 και την «ΣΥΔ Δικαίωμα στη Ζωή 2″, με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση σε Α.μεΑ. που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Έχουμε ήδη προχωρήσει στην αδειοδότηση και στη διαδικασία ολοκλήρωσης της δημιουργίας και του εξοπλισμού των δύο πρώτων μας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στα Άνω Καλέσσα, σε κτίριο που μας παραχωρήθηκε από το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Σωτήρας»), που η κάθε μία θα παρέχει μόνιμη κατοικία σε τέσσερα άτομα με αναπηρία. Για τη λειτουργία τους, καταθέσαμε πρόταση στις 15 Απριλίου 2021 σε σχετικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και  αναμένουμε την σχετική έγκριση. Η λειτουργία των Σ.Υ.Δ. αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την έγκριση της πρότασης, πιθανότατα εντός του Ιουλίου του 2021. Το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει τα λειτουργικά έξοδα για το διάστημα μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023. Στη συνέχεια θα αναζητηθούν κάθε πιθανοί πόροι (νέο πρόγραμμα, νοσήλια, δωρεές και χορηγίες κλπ) με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Βρισκόμαστε στη διαδικασία αναζήτησης διαμερισμάτων για τη δημιουργία περισσότερων Σ.Υ.Δ. στην πόλη του Ηρακλείου και σε άλλες αστικές περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου.