Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Δικαίωμα στη Ζωή 1 & 2»

Δημιουργήσαμε τις δύο πρώτες μας Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος των Ατόμων με Αναπηρία να διαμένουν, αυτόνομα αλλά με την κατάλληλη υποστήριξη, σε σπίτια τα οποία επιλέγουν τα ίδια τα Άτομα με Αναπηρία ή οι συμπαραστάτες τους  και ιδιαίτερα όταν το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να τους προσφέρει αυτή την κατάλληλη υποστήριξη και να αποφεύγουν έτσι τον εγκλεισμό τους σε ιδρύματα και άσυλα.

Έχουμε ήδη προχωρήσει στην αδειοδότηση και στην ολοκλήρωση της δημιουργίας και απόκτησης του εξοπλισμού των δύο πρώτων μας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, της «ΣΥΔ Δικαίωμα στη Ζωή 1» και της «ΣΥΔ Δικαίωμα στη Ζωή 2», στα Άνω Καλέσσα, σε κτίριο που μας παραχωρήθηκε από το Σωματείο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Σωτήρας», που η κάθε μία θα παρέχει μόνιμη κατοικία σε τέσσερα άτομα με αναπηρία.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης  «ΣΥΔ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»» με Κωδικό ΟΠΣ 5097209 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

  • Υποέργο (1) «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1»,
  • Υποέργο (2) «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2»,

χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία των ΣΥΔ για 25 μήνες με προυπολογισμό 425.600,00 ευρώ.

 

Η λειτουργία της «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1» ξεκίνησε στις 01 Δεκεμβρίου 2021.

Η λειτουργία της «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2» αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

 

Βρισκόμαστε πάντα στη διαδικασία αναζήτησης διαμερισμάτων για τη δημιουργία περισσότερων Σ.Υ.Δ. στην πόλη του Ηρακλείου και σε άλλες αστικές περιοχές της Π.Ε. Ηρακλείου.

 

Λογότυπο Περιφέρειας Κρήτης

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 178/04-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 185/11-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΔ

 

1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 185/11-11-2021

 

1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 178/04-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 178/04-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 15/18-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 48/20-03-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 64/05-04-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ