ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Προκηρύσουμε ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού», του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.