ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.