ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. αριθμ. 2133/07-05-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, η πράξη με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”.