Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” Δήμου Αρχανών / Αστερουσίων – CLLD/LEADER

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. αριθμ. 2133/07-05-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, η πράξη με τίτλο «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” Δήμου Αρχανών / Αστερουσίων – CLLD/LEADER.