ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 64/05-04-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την προκήρυξη (3) τριών θέσεων προσωπικού υποστήριξης/φροντιστών ΑμεΑ για την στελέχωση της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 64/05-04-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.