Προνοιακά επιδόματα σε άτομα με αναπηρία

Τα Επιδόματα που προβλέπονται για άτομα με αναπηρία είναι τα εξής:

• Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (ΒΝΚ): 332€ μηνιαίως
• Ελαφράς Νοητικής Καθυστέρησης (ΕΝΚ): 230€ μηνιαίως
• Aυτισμού (ΔΑΔ): 230€ μηνιαίως
• Εγκεφαλικής Παράλυσης: 440€ μηνιαίως
• Παραπληγίας – Τετραπληγίας: 528€ μηνιαίως
• Βαριάς Αναπηρίας: 220€ μηνιαίως
• Κωφαλαλίας: 244€ μηνιαίως
• Χανσενικών: 470€ μηνιαίως

πηγή: Δημοσιεύτηκε από agkou | Δευ, 28/05/2007 – 22:17  στο www.noesi.gr

κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις κατά τόπους Νομαρχίες (πρόνοια).

********************************************************************************************

Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ1δ/2792/6.3.2001, ΔΥ1δ/8063/9.5.2001 Υπουργικές Αποφάσεις ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή για την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος προνοιακών παροχών για τα άτομα με αναπηρία και τη διαμόρφωση προτάσεων που θα στοχεύουν στη δικαιότερη χορήγηση αυτών. Στην Επιτροπή συμμετείχε και η ΕΣΑμεΑ με τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της.

Η Επιτροπή μετά από 10 συνεδριάσεις κατέθεσε τις προτάσεις της προς τα αρμόδια Υπουργεία.

Στο ΦΕΚ 134/29–1–04 ΤΕΥΧΟΣ Β έχουν δημοσιευθεί τα ποσά των Προνοιακών Επιδομάτων που καταβάλλονται στις διάφορες κατηγορίες Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σύμφωνα με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τα έτη 2004.2005.2006 και 2007. Σε αυτό το ΦΕΚ εμπεριέχονται και οι αυξήσεις των επιδομάτων για την τετραετία 2004–2007.


Οι κατηγορίες αναπηρίας που δικαιούνται προνοιακό επίδομα είναι οι ακόλουθες:

 1. ΤΥΦΛΟΙ
 2. ΚΩΦΟΙ
 3. ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
 4. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
 5. ΑΙDS – ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ
 6. ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Στην κατηγορία Βαριάς Αναπηρίας εντάσσονται διάφορες κατηγορίες αναπηρίας όπως Επιληψία, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ερυθρωματώδης Λύκος κ.ά. και ισχύει για άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)
 7. ΣΠΑΣΤΙΚΑ (Άτομα με εγκεφαλική παράλυση από 0–18 ετών)
 8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Δικαιούνται τα άτομα που πάσχουν από κινητική αναπηρία κάτω άκρων σε ποσοστό αναπηρία 80% και άνω ή ακρωτηριασμό δύο ποδιών)
 9. ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ

Η κατηγορία των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση λαμβάνουν διατροφικό επίδομα ίσο με το ύψος του χαμηλότερου προνοιακού επιδόματος.


Το Προνοιακό Επίδομα δικαιούνται οι ανασφάλιστοι και έμμεσα ασφαλισμένοι. Σε περίπτωση που το άτομα με αναπηρία ενταχθεί στην αγορά εργασίας και ασφαλιστεί σε οργανισμό τότε το Προνοιακό Επίδομα διακόπτεται.


Η διακοπή του Προνοιακού Επιδόματος όταν ο δικαιούχος εργάζεται δεν ισχύει για τις ακόλουθες κατηγορίες:


 • ΤΥΦΛΟΙ: Όταν ο δικαιούχος εργαστεί λαμβάνει χαμηλότερο ποσό προνοιακού επιδόματος.
 • ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ: Σε αυτή την κατηγορία το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας παρέχεται και στους εργαζόμενους


Τα άτομα με παραπληγία – τετραπληγία που είναι ασφαλισμένοι του Δημοσίου ή είναι ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται το Επίδομα από την Νομαρχία (πρόνοια).


Πληροφορίες για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στις κατά τόπους Νομαρχίες (πρόνοια).

82 σκέψεις για “Προνοιακά επιδόματα σε άτομα με αναπηρία

 1. Καλησπέρα, είμαι γονέας με τέκνο που πάσχει από διαχ. αναπτ. διαταραχή (67%), μέτρια νοητική στέρηση (67%) και συνολική αναπηρία 88%. Θα ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαστε επίδομα για κάθε πάθηση ξεχωριστά ή όχι;

  1. καλημέρα σας,

   επίδομα δικαιούστε ένα (1) επίδομα μέτριας νοητικής υστέρησης

Τα Σχόλια είναι Κλειστά.