Γάμος – Βάπτιση

  • Μπορείτε να στηρίξετε τη λειτουργία των δομών και δράσεων του Σωματείου μας, επιλέγοντας να δωρίσετε οποιοδήποτε χρηματικό  ποσό επιθυμείτε στο «Σύλλογο Δικαίωμα στη Ζωή» με την ευκαιρία του γάμου σας ή της βάπτισης του παιδιού σας. Εμείς σας διαθέτουμε όσα διαφημιστικά «παπυράκια» χρειάζεστε.
«Παπυράκια» για  γάμο:  «Παπυράκια» για βάπτιση:

«Παπυράκια» για γάμο
«Παπυράκια» για γάμο

«Παπυράκια» για βάπτιση
«Παπυράκια» για βάπτιση
  • Μπορείτε να προμηθευτείτε έναν κουμπαρά με το λογότυπο του Σωματείου μας και να αποταμιεύσετε για την ενίσχυση του έργου μας. Οι κουμπαράδες είναι αριθμημένοι, διατίθενται με μια υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου, δεν ανοίγουν αλλά «σπάζονται» όταν γεμίσουν και καταμετρούνται παρουσία σας. Το ποσό κατατίθεται ως δωρεά στο Σωματείο μας, με την έκδοση ισόποσης απόδειξης και την δημοσίευση της δωρεάς μαζί με σχετικό ευχαριστήριο σε τοπική εφημερίδα.