Χορηγοί και Συμπαραστάτες

Η λειτουργία του Σωματείου γονέων, κηδεμόνων και φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή» και η υλοποίηση των στόχων μας στηρίζεται πολύ στην προσφορά της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς και συμπαραστάτες του έργου μας.

* Η στήλη των χορηγών είναι υπό διαρκή ενημέρωση, θα περιλαμβάνει όλους τους χορηγούς που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών μας.

Μόνιμοι Χορηγοί

 

 

Συμπαραστάτες