Αγγελία εργασίας

Ζητούνται:

Ψυχολόγος για 5νθημερη μερική απασχόληση με σύμβαση μισθωτού (ωράριο 15.00 – 21.00) για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  Στα τυπικά προσόντα απαιτούνται: πτυχίο ΠΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Κοινωνιολόγος για 5νθημερη πλήρη απασχόληση με σύμβαση μισθωτού (ωράριο 14.00 – 22.00) για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  Στα τυπικά προσόντα απαιτούνται: πτυχίο ΠΕ.

Οι θέσεις πληρώθηκαν (06-09-2021).