Αγγελία εργασίας

Ζητούνται:

Ψυχολόγος για 5νθημερη μερική απασχόληση με σύμβαση μισθωτού (ωράριο πρωινό) για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  Στα τυπικά προσόντα απαιτούνται: πτυχίο ΠΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος.