Αγγελία εργασίας

Ζητούνται:

Ψυχολόγος για 5νθημερη μερική ή πλήρη απασχόληση με σύμβαση μισθωτού (ωράριο πρωινό) για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  Στα τυπικά προσόντα απαιτούνται: πτυχίο ΠΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η θέση πληρώθηκε.