Εκδρομή στο ΤΑΛΩΣ PLAZA και στο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ

Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, τα παιδιά του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή» των Άνω Καλεσσών, πήγαν εκδρομή στο ΤΑΛΩΣ PLAZA και στο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».  Απόλαυσαν το αναψυκτικό τους στο «FLOCAFE» και έπειτα παρακολούθησαν ταινία με ειδική προβολή σε αίθουσα του «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ».

Ευχαριστούμε το «FLOCAFE» στο ΤΑΛΩΣ PLAZA για το «κέρασμα» και το «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» για τη δωρεάν ειδική προβολή.

Μετά το πέρας της εκδρομής ακολούθησε ελαφρύ γεύμα στο Κέντρο!