Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «Δικαίωμα στη Ζωή» Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό-Απογευματινό τμήμα

 

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»Δικαίωμα στη Ζωή» Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό. 

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη), της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001329, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Κρήτη 2014-20 (κωδ. 15), εγκρίθηκε το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του απογευματινού ωραρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 με 25 ωφελουμένους.

Το Κέντρο είναι πλήρως εξοπλισμένο, έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου/Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας για 25 Α.μεΑ. με δυνατότητα λειτουργίας 16 ώρες ημερησίως. Από τις 20 Φεβρουαρίου 2017 λειτουργεί το απογευματινό τμήμα για 25 άτομα με αναπηρία. Το ωράριο λειτουργίας είναι 8αωρο μαζί με την μεταφορά από και προς το Κέντρο των ωφελουμένων η οποία γίνεται με ευθύνη του Σωματείου. Η μεταφορά ξεκινάει στις 2.30 μ.μ. και ολοκληρώνεται στις 4.00 μ.μ. Από τις 4.00 μ.μ. μέχρι τις 9.00 μ.μ. παρέχονται οι υπηρεσίες διημέρευσης, φροντίδας και θεραπειών.

Στο πρόγραμμα διημέρευσης του Κέντρου, στο πλαίσιο μιας ολιστικής παρέμβασης, παρέχεται ιατρική παρακολούθηση, ατομική φροντίδα, κοινωνικές υπηρεσίες, ατομικές και ομαδικές θεραπευτικές συνεδρίες (ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία), ειδική διαπαιδαγώγηση, ατομική και ομαδική άσκηση, δημιουργική απασχόληση, ψυχαγωγία, σίτιση και μεταφορά, ενώ λειτουργούν ομάδες χειροτεχνίας, ζωγραφικής, γυμναστικής, ζαχαροπλαστικής κ.ά., πραγματοποιούνται εκδρομές και επισκέψεις στην ευρύτερη περιοχή και συμμετοχές σε διάφορες εκδηλώσεις και γιορτές. Επίσης, παρέχεται ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις οικογένειες των παιδιών και των ενηλίκων που εξυπηρετούνται στο Κέντρο.

Το Κέντρο διαθέτει διοικητικό διευθυντή, επιστημονικό υπεύθυνο – ψυχίατρο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή/τρια,  φυσικοθεραπευτή/τρια, λογοθεραπευτή/τρια, ψυχολόγο,  βοηθητικό προσωπικό, εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθό νοσηλευτή, μεταφορέα ασθενών, γραμματειακή υποστήριξη, οδηγούς και συνοδηγούς.

Οι διημερεύοντες μεταφέρονται από και προς το Κέντρο με ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο και για άτομα με κινητική αναπηρία καθήμενα επί αναπηρικού αμαξιδίου, ιδιοκτησίας του Σωματείου και με δύο ακόμη ιδιόκτητα λεωφορείο, πάντα με οδηγούς και συνοδηγούς ειδικευμένους στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Το Κέντρο στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας είναι η μοναδική δομή διημέρευσης και φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία που κατοικούν αποκλειστικά στην ενδοχώρα της Κρήτης.

Οι εξυπηρετούμενοι και οι οικογένειες τους δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη.

 

 

Λογότυπο Περιφέρειας Κρήτης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ