Παραχώρηση ορθοπεδικών – νοσηλευτικών – θεραπευτικών βοηθημάτων

Παραχωρούμε δωρεάν, προς χρήση, ορισμένα ορθοπεδικά – νοσηλευτικά – θεραπευτικά βοηθήματα (αναπηρικά αμαξίδια, ορθοστάτες, περιπατητούρες, νάρθηκες, πι, δεκανίκια, πατερίτσες, κρεβάτια, στρώματα κατάκλυσης, νεφελοποιητές κ.ά.) σε Α.μεΑ. που αποδεδειγμένα είναι ανασφάλιστα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν ή να τα ενοικιάσουν.