Παραχώρηση ορθοπεδικών – νοσηλευτικών – θεραπευτικών βοηθημάτων

Παραχωρούμε δωρεάν προς χρήση ορισμένα ορθοπεδικά – νοσηλευτικά – θεραπευτικά βοηθήματα σε Α.μεΑ. που είναι ανασφάλιστα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν.