ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 185/11-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΔ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1» και «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2» στα Άνω Καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου και αφορά σε ΣΥΔ για τέσσερα (4) ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία η κάθε μία (8 συνολικά ΑμεΑ), με κύριο στόχο την εξασφάλιση του πρωταρχικού δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση σε Α.μεΑ. που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.

Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαικού προγράμματος με τίτλο πράξης: 

ΣΥΔ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» (Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης), με Κωδικό ΟΠΣ 5097209 που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

• Υποέργο (1) «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1»
• Υποέργο (2) «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 2»

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άτομα με νοητική υστέρηση άνω των 18 ετών.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις των δυνητικά ωφελούμενων θα καλυφθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που θα προκύψει βάσει της βαθμολογικής κλίμακας των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική αναλυτική Πρόσκληση.

Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει για 25 μήνες από την ημερομηνία ένταξης των ενοίκων στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ.

 

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 15.00 μμ.

Το σχετικό έντυπο αίτησης και η αναλυτική πρόσκληση διατίθενται από τη Γραμματεία του Σωματείου και από την παρούσα  ηλεκτρονική διεύθυνση.

-Πληροφορίες στo τηλέφωνo 2810 821600, υπεύθυνη επικοινωνίας κα Δερετζή Ελένη.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

 

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΗΞΕ. 

 

                                                Η ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Λογότυπο Περιφέρειας Κρήτης