Τροποποίηση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ αρ.3054/18-11-2012)  ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εγκρίθηκε από το Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.