Υδροκινησιοθεραπεία – Θεραπευτική Κολύμβηση.

Τον Απρίλιο του 2006 και για διάστημα 2 ετών οργανώσαμε τμήματα υδροκινησιοθεραπείας και θεραπευτικής κολύμβησης για παιδιά με διάφορες μορφές αναπηρίας.
Τα παιδιά εκπαιδεύονταν σε θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές, από ειδικευμένους φυσιοθεραπευτές και γυμναστές ειδικής αγωγής. με σημαντικότατα αποτελέσματα στην ψυχοκινητική εξέλιξη τους. Για τη σωστή και απρόσκοπτη επαναλειτουργία των τμημάτων αυτών κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ιδιόκτητης κολυμβητικής δεξαμενής.