Υδροκινησιοθεραπεία – Θεραπευτική Κολύμβηση.

Τον Απρίλιο του 2006 και για διάστημα 2 ετών οργανώσαμε τμήματα υδροκινησιοθεραπείας και θεραπευτικής κολύμβησης για παιδιά με διάφορες μορφές αναπηρίας.

Τα παιδιά έκαναν υδροκινησιοθεραπεία και θεραπευτική κολύμβηση σε θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές, στα ξενοδοχεία Candia Maris και Apolonia, από ειδικευμένους φυσιοθεραπευτές και γυμναστές ειδικής αγωγής. με σημαντικότατα αποτελέσματα στην ψυχοκινητική εξέλιξη τους.

Για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων αυτών, στόχος ο οποίος θα τεθεί σε προγραμματισμό εντός του 2023, κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία ιδιόκτητης κατάλληλης κολυμβητικής δεξαμενής.