ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη), της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001329, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Κρήτη 2014-20 (κωδ. 15), εγκρίθηκε το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του απογευματινού ωραρίου για 76 μήνες με 25 ωφελουμένους.

Για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό, ζητείται ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ για 5θημερη πλήρη απασχόληση. Ωράριο εργασίας 12.00-20.00.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα: πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Θα προτιμηθεί υποψήφιος/α με προυπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία ή σε αντίστοιχες δομές.

Για ενδιαφερόμενους που διαμένουν στο Ηράκλειο, η μεταφορά από και προς το Κέντρο, γίνεται με μεταφορικό μέσο του φορέα.

Αποστολή βιογραφικών στο dikaiomastizoi@gmail.com.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2891041855 από τις 09.00 το πρωί έως τις 9.00 το βράδυ καθημερινά.

Η ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ.