ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείται για άμεση πρόσληψη ένα (1) άτομο, κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών που σχετίζεται με την αποστολή των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρία (π.χ. ειδικοί παιδαγωγοί, κοινωνικοί βοηθοί, εργοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, επιμελητές – φροντιστές ΑμεΑ κ.λπ.) για να εργαστεί ως προσωπικό υποστήριξης/φροντιστών ΑμεΑ στην Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 1» στα Άνω Καλέσσα του Δήμου Μαλεβιζίου είτε με πλήρη πενθήμερη απασχόληση είτε με πλήρη πενθήμερη απασχόληση και διαμονή (οικόσιτο).

Πρόσωπο που δεν έχει την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχει ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των Σ.Υ.Δ., μπορεί να επιλεχθεί ως μέλος του Προσωπικού Υποστήριξης. Θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία των υποψηφίων στην εκπαίδευση ή/και φροντίδα ΑμεΑ (νοητική αναπηρία).

Αποστολή βιογραφικού στο dikaiomasyd@gmail.com ή κατάθεση βιογραφικού στο γραφείο του Σωματείου στα Άνω Καλέσσα μέχρι την Τρίτη 10/09/2023 στις 11.00 π.μ.