ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

✔ Για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό, ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
1. Νοσηλευτής/τρια ή Β.Νοσηλευτής/τρια για 5θημερη πλήρη ή μερική απασχόληση.
Ωράριο πλήρους εργασίας 12.00-20.00.
Ωράριο μερικής εργασίας 15.00-20.00.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα: πτυχίο ΤΕ ή ΑΕΙ και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
👉Για υποψήφιους από το Ηράκλειο, η μεταφορά στην εργασία, γίνεται με μεταφορικό μέσο του φορέα μας.
Αποστολή βιογραφικών στο dikaiomastizoi@gmail.com.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2891041855 από τις 09.00 το πρωί έως τις 9.00 το βράδυ καθημερινά.