Αγγελία Εργασίας

Ζητούνται:

Ψυχολόγος για 5νθημερη μερική απασχόληση με σύμβαση μισθωτού (ωράριο 16.00 – 21.00) για τις ανάγκες του Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.  Στα τυπικά προσόντα απαιτούνται: πτυχίο ΠΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η ΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ (14-01-2021).