ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ ΤΡΙΑ

ζητείται για 5νθημερη μερική ή πλήρη απασχόληση για το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Θραψανό.

Στα τυπικά προσόντα απαιτούνται: πτυχίο ΤΕ, άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Αποστολή βιογραφικών στο email dikaiomastizoi@gmail.com.