ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 19ο ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 19ο ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Σωματείου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» σε Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 και ώρα  11.00 π.μ.           στα γραφεία του Σωματείου στα Άνω Καλέσσα στη Θέση Αστρίτσι, με θέματα:

  1. Έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού

 

  1. Εκλογές για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του Σωματείου «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» για το 19ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ (ΠΟΣΓΚΑμεΑ)

Κατάθεση υποψηφιοτήτων μέχρι το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 11.00 π.μ. στη Γραμματεία του Σωματείου ή ηλεκτρονικά στο info@dikaiomastizoi.gr. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν τα μέλη του Σωματείου που είναι Γονείς ή Κηδεμόνες ή Δικαστικοί Συμπαραστάτες ΑμεΑ.

Πληροφορίες: τηλέφωνο 2810 821600 και e-mail: info@dikaiomastizoi.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ