Καλοκαιρινά αρώματα για το «Δικαίωμα στη Ζωή»

Ευχαριστούμε τον αρωματοποιό Θεόδωρο Καλοτίνη που επέλεξε να διαθέσει μέρος των εσόδων στο «Δικαίωμα στη Ζωή» από την παρουσίαση νέων αρωμάτων του, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 στο ξενοδοχείο CAPSIS ASTORIA.

Ο αρωματοποιός Θεόδωρος Καλοτίνης δημιούργησε αποκλειστικά για μια ημέρα, καλοκαιρινά αρώματα για την στήριξη του Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή.