ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή»

Εκδρομές, επισκέψεις και δράσεις συμμετοχής στην κοινότητα, από τα παιδιά και το προσωπικό των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή».