Νέα θέση εργασίας

Εργοθεραπευτής/τρια  ζητείται για πλήρη ή μερική απασχόληση για τις ανάγκες του ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό. Τυπικά προσόντα: πτυχίο ΤΕ και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Βιογραφικά με email στο dikaiomastizoi@gmail.com.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 821600 και στο 28910 41855

ΚΔΗΦΑμεΑ Θραψανού