Ο Λαχανόκηπος μας

Σε τμήμα του προαύλιου χώρου του πρώην δημοτικού καταστήματος Θραψανού του Δ.Μινώα Πεδιάδας, πριν από 3 μήνες περίπου, τα παιδιά, το προσωπικό και οι εθελοντές του ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» στο Θραψανό, καλλιεργήσαμε και φυτέψαμε τον 1ο μας Λαχανόκηπο. Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του Κέντρου, ενσωματώθηκε Ομάδα κηπουρικής, η οποία έχει την ευθύνη της φροντίδας του λαχανόκηπου. Τα παιδιά μας έμαθαν πώς να καλλιεργούν, το σεβασμό που απαιτείται απέναντι στη γη, ανέπτυξαν αγάπη για το φυσικό περιβάλλον, ανέπτυξαν την αυτοεκτίμησή τους διότι αισθάνθηκαν χρήσιμοι και παραγωγικοί και ανέλαβαν αρμοδιότητες και ευθύνες. Η επαφή με την φύση και το περιβάλλον, έχει ευεργετική επίδραση στον ψυχισμό όλων των παιδιών μας.