ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για την πλήρωση συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων για τη στελέχωση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή» στα Άνω Καλέσσα, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για τις παρακάτω ειδικότητες:

• Φυσικοθεραπευτή (για πρωινό ή για απογευματινό ωράριο)
• Ψυχολόγος (για πρωινό ή για απογευματινό ωράριο)
• Ειδικός Παιδαγωγός (για απογευματινό ωράριο)

Αναλυτικά η προκήρυξη στην ιστοσελίδα: www.dikaiomastizoi.gr
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και ώρα 21.00.
Πληροφορίες 2810-821600 ( Δευτέρα – Παρασκευή 9.00-17.00).

Προκήρυξη