ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Σωματείο «Δικαίωμα στη Ζωή» ανακοινώνει την προκήρυξη (3) τριών θέσεων προσωπικού για την  πλήρωση συνολικά τριών (3) θέσεων για τη στελέχωση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή» στα Άνω Καλέσσα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 282/01-11-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Ανακοινώνουμε την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων:

Λογοπεραπευτή/τρια ή ειδικό/ή παιδαγωγό για μερική απασχόληση.

Ωράριο 3.30 μμ – 9.00 μμ, Δευτέρα έως Παρασκευή, ή οποιοδήποτε τετράωρο εντός του ωραρίου 3.30 μμ – 9.00 μμ.

Ειδικό/ή παιδαγωγό  για μερική απασχόληση.

Ωράριο 3.30μμ – 9.00 μμ, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ψυχολόγο για πλήρη απασχόληση.

Ωράριο 1.00 μμ – 9.00 μμ, Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Για τις θέσεις της προκήρυξης οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους αντίστοιχους  για κάθε ειδικότητα τίτλους καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο γραφείο του Σωματείου στα Άνω Καλέσσα ή να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με email με τίτλο: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3/11/2023» στο dikaiomastizoi@gmail.com.

  • Λόγω της αναγκαιότητας άμεσης πρόσληψης προσωπικού, οι αιτήσεις που  κατατίθενται θα εξετάζονται άμεσα και οι θέσεις θα καλυφθούν ακόμη και πριν τη λήξη της προκήρυξης.
  • Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ.