ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Δικαίωμα στη Ζωή», προσκαλεί τους γονείς ή τους κηδεμόνες Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και των Δήμων της ΠΕ Ηρακλείου, να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για την παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας του «Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή Δήμου Μινώα Πεδιάδας» στο Θραψανό.

Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη), της Πράξης «Δράση 9.iii.3. : ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ -ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001329, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Ε.Π. Κρήτη 2014-20 (κωδ. 15), εγκρίθηκε το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ», για την χρηματοδότηση της λειτουργίας του απογευματινού ωραρίου για 76 μήνες με 25 ωφελουμένους.

H πρόσκληση, η αίτηση συμμετοχής και τα σχετικά παραρτήματα διατίθενται στην παρούσα σελίδα καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων του Νομού Ηρακλείου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 01/09/2023 έως 11/09/2023.

Πληροφορίες καθημερινά στα τηλέφωνα 2810821600 και 2891041855 από τις 9:00 έως τις 21:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ος 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ