Τρέχω για την Καστρινή Αποκριά

 Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 στις 6:00 μ.μ.
«ΤΡΕΧΩ» για την «ΚΑΣΤΡΙΝΗ ΑΠΟΚΡΙΑ»,
«ΤΡΕΧΩ» για το «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ » και την «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»