ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

1.Πράξη: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «Δικαίωμα στη Ζωή» Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό.

Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «Δικαίωμα στη Ζωή» Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Θραψανό-Απογευματινό τμήμα

 

2. Πράξη:  «ΣΥΔ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ»

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Δικαίωμα στη Ζωή 1 & 2»

 

3. Πράξη: «ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ”»

Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ” Δήμου Αρχανών / Αστερουσίων – CLLD/LEADER

 

4. Πράξη: «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων»

ΠΡΑΞΗ : «Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού για την ενίσχυση των ΚΔΗΦΑμεΑ «Δικαίωμα στη Ζωή» – Προμήθεια Οχημάτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ

 

 

Καταγγελίες για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα 

 

 

Εθνικό σημείο υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/έργα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)/AFCOS, η οποία αποτελεί  την Υπηρεσία που έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (Ν.4622/2019).

 

Για την υποβολή καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

URL: https://aead.gr/complaints/